معرفی


شركت كارخانجات بناي سبك قدس رضوي در سال 1353 توسط مرحوم حاج علي اكبر بجستاني مقدم تاسيس و در سال 1366 وقف آستان قدس رضوي گرديد. شركت تا زمان حيات واقف (سال 1385) توسط ايشان و سپس توسط آستان قدس رضوي اداره مي گردد و در سال 1389 طرح توسعه كارخانه به بهره برداري رسيد