چشم انداز


شرکت کارخانجات بنای سبک قدس رضوی به عنوان نخستین برند تولید بلوک سبک (HEBELEX) ، شرکتی خواهد بود پویا ، کارآمد و مشتری مدار که با حداکثر بهره وری در تولید AAC و توسعه سبد محصول ، سهم بازار خود را توسعه خواهد داد.

در این راستا در برنامه استراتژیک پنج ساله سوم سعی گردیده تا با رسیدن به حدکثر توان تولید اسمی کارخانه در انتهای برنامه، شرکت علاوه بر حفظ جایگاه کنونی خود در صنعت تولید هبلکس، با اتخاذ سیاست های نوین بازاریابی و فروش، ارتقاء سطح کیفی محصولات تولیدی، استفاده از نیروهای متخصص، ارتقاء سبد کالا و همچنین کاهش هزینه های سربار تولید با افزایش نسبت عملیاتی نیروها، توان رقابتی خود را افزایش داده و سهم بیشتری از بازار فروش محصولات هبلکس را بدست آورده و این نسبت را از 10درصد کنونی(در سال 1392) به حدود 17درصد در انتهای برنامه برساند.

از طرفی این شرکت پیش بینی می کند در سال 1398 با توجه به بازارهای ایجاد شده در کشورهای همسایه از طریق ایجاد نمایندگی در سایر کشورها، اقدام به افزایش سهم صادرات به میزان 25درصد از محصولات تولیدی خود نماید که این امر با توجه به وضعیت فعلی دور از دسترس نمی باشد.