جزئیات خبر


انتصاب

انتصاب جناب آقای مهندس مجید اشتری فر بعنوان مدیر عامل بنای سبک قدس رضوی

انتصاب جناب آقای مهندس مجید اشتری فر  بعنوان مدیر عامل بنای سبک قدس رضوی
1396/2/31

 امید است با استعانت از الطاف  خداوندی  متعال  توجهات  علی  بن موسی الرضا و پیروی از منویات  تولیت عظمای آستان قدس رضوی و به بکار گیری تمام توان در راستای تحقق  اهداف و آرمانهای آستان قدس رضوی در جهت  اشتغال  ، توسعه  تولید و ارتقا ء بهره وری موفق باشید .

نظر شما