جزئیات خبر


توسط کارکنان شرکت بنای سبک قدس رضوی صورت گرفت

تقدیر از قهرمانی جناب آقای امیر حسین خادمیان

تقدیر از قهرمانی جناب آقای امیر حسین خادمیان
1395/7/6

" بسم الله الرحمن الرحیم

قهرمانان سربلند و عزیز ایران اسلامی

موفقیت ارزنده شما در آوردگاه سخت و معتبر مسابقات جهانی جو جیتسو مایه افتخار و مباهات ورزش ایران شد. "

به نام خداوندگار علی رب مرتضی و رسول نبی

حمد وسپاس از آن خداوندی است که برترین مردانش را علی (ع) برگزید تا مقتدای ورزشکاران باشد وپیشوای متقیان.تا هر آئینه یادآور این مهم باشد که عقل سالم در بدن سالم است.چنانکه شاعر پارسی گوی میفرماید:

ز نیرو بود مرد را راستی زسستی کژی زاید وکاستی

ورزشکار ارجمند وپرتلاش جناب آقای امیرحسین خادمیان موفقیت جنابعالی وکسب رتبه سوم را در مسابقات ورزشی جوجیتسو تبریک عرض نموده امید که در تمام مراحل زندگی همواره صحت وتندرستی موجد توفیق راه و نیل به مقام قرب الهی باشد.

ومن الله التوفیق

نظر شما